Snížení úplaty za předškolní vzdělávání v květnu 2020

Vzhledem k tomu, že Rada města Uherské Hradiště dne 12. 3. 2020 odsouhlasila přerušení provozu mateřských škol, mimo MŠ Husova, v rámci Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o., navržené v souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a v zájmu ochrany dětí a dalšího obyvatelstva a prevence nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 řediteli škol s účinností od 16. 3. 2020 do 17. 5. 2020 stanovuji výši úplaty za měsíc květen 2020 v částce 0.

Bc. Močičková Ilona

ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943