ČTETĚ !

ČTĚTE !

 

  • Dětem uložte do skříněk minimálně 2 ks nanoroušky anebo chirurgické roušky zabalené v igelitovém sáčku
  • Dospělé osoby vstupují do MŠ pouze s respirátorem.
  • Při vstupu do budovy MŠ si ihned desinfikujte ruce.
  • V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytně nutnou dobu.
  • V šatnách udržujte minimální odstup, případně vyčkejte do uvolnění prostoru.