Informace o školném a stravném pro školní rok 2021-2022

  • Výše školného pro školní rok 2021-2022 je stanovena ve výši 400,-Kč
  • Výše stravného při celodenní stravě činí 37,- Kč / od 7 let 39,- Kč