Seznam přijatých dětí od školního roku 2020/2021

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

 

1.

1/12

Přijat

2.

2/12

Přijat

3.

3/12

Přijat

4.

4/12

Přijat

5.

5/12

Přijat

6.

6/12

Přijat

7.

7/12

Přijat

8.

8/12

Přijat

9.

9/12

Přijat

10.

10/12

Přijat

11.

11/12

Přijat

12.

12/12

Přijat

13.

13/12

Přijat

14.

14/12

Přijat

15.

15/12

Přijat

16.

16/12

Přijat

17.

17/12

Přijat

18.

18/12

Přijat

19.

19/12

Přijat

20.

20/12

Přijat

Převod z MŠ 28. října

21.

9/11

Přijat

 

Bc. Močičková Ilona, ředitelka mateřské školy

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala

 

Schůzka rodičů nově přijatých dětí, nastupujících do MŠ k 1.9.2020, se uskuteční koncem měsíce srpna 2020. O datu schůzky Vás budeme informovat. Schůzka se bude konat bez dětí.