Seznam přijatých dětí do naší MŠ od školního roku 2022/2023

Seznam přijatých dětí od školního roku 2022/2023

 

Dne: 10. 6. 2022

 

Přijaté děti do MŠ, UH, Pod Svahy 1006

 

Pořadové číslo

Registrační číslo

 

1.

1/12

Přijat

2.

2/12

Přijat

3.

4/12

Přijat

4.

6/12

Přijat

5.

7/12

Přijat

6.

8/12

Přijat

7.

9/12

Přijat

8.

10/12

Přijat

9.

12/12

Přijat

10.

13/12

Přijat

11.

14/12

Přijat

12.

15/12

Přijat

13.

16/12

Přijat

14.

17/12

Přijat

15.

18/12

Přijat

16.

19/12

Přijat

17.

21/12

Přijat

18.

22/12

Přijat

19.

23/12

Přijat

20.

24/12

Přijat

21.

26/12

Přijat

22.

28/12

Přijat

23.

29/12

Přijat

24.

30/12

Přijat

 

 

 

 

20 /12

Přijat na MPV 28. Října

 

27 /12

Přijat na MPV 28. Října

 

Bc. Močičková Ilona, ředitelka mateřské školy

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním učiněným u ředitelky školy, která tato rozhodnutí vydala.

 

Milí rodiče nově přijatých dětí do naší MŠ Pod Svahy.

 

Srdečně Vás zveme na první informační schůzku, která se bude konat:

V úterý 28. 6. 2022 ve 14,30 hodin v MŠ Pod Svahy 1006,

 

  • seznámíme Vás s výchovně vzdělávacím programem,
  • s chodem a režimem MŠ,
  • s pravidly a vnitřním řádem,
  • rádi Vám odpovíme na vaše dotazy,

 

Žádáme rodiče, aby se schůzky neúčastnily děti.

 

 

                                                              Těšíme se na Vaši účast.