Zahájení nového školního roku

Ve středu 1.9.2021 zahájíme nový školní rok 2021/2022. Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. 

Prosíme o zodpovědný přístup z Vaší strany. Vstupujte do budovy se zakrytým obličejem a dodržujte hygienická nařízení. Zároveň prosíme, do školky přivádějte pouze zdravé děti.