Motýlci

Znovu otvíráme naši mateřskou školu

Vážení rodiče, od 18.5. 2020 znovu otvíráme naší mateřskou školu. Pozorně si přečtěte provozní řád.

Děkujeme.

 

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY POD SVAHY 1006 OD 18. 5. 2020

Se souhlasem Rady města Uherské Hradiště 573/39/RM/2020/Veřejný bude mateřské škola (dále MŠUH) v provozu od 18. 5. 2020.

 

  1. Při nástupu do MŠUH musí zákonný zástupce podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s informací ministerstva zdravotnictví o osobách s rizikovými faktory, ke kterým patří dítě nebo kterákoliv osoba žijící s dítětem ve společné domácnosti. V případě nepodepsání či uvedení nepravdivých informací nelze dítě přijmout. Toto Čestné prohlášení odevzdá zákonný zástupce v den nástupu dítěte s aktuálním datem. Odkaz na stažení čestného prohlášeníhttp://www.msuh.cz/cestne-prohlaseni-znovuotevreni-ms
  2. Pokud dítě trpí alergií, zákonný zástupce toto doloží potvrzením lékaře.
  3. Opatření, která bude nutno dodržovat:
   • Zákaz sdružování více než 2 osob před MŠ Pod Svahy výjimkou blízké rodiny. V prostoru před MŠ Pod Svahy budou dodržovat odstupy 2 metry.
   • Udržování 2 m odstupu mezi osobami v prostorách školy, dítě může doprovázet
    jen 1 osoba na dobu nezbytně nutnou pro předání či vyzvednutí bez zbytečného zdržování v prostorách MŠ Pod Svahy.
   • Při příchodu či odchodu z mateřské školy, rodiče a děti nevyužívají zahradní zařízení.
   • Do budovy MŠ Pod Svahy nebude rodičům umožněn vstup, dítě předají pedagogickému pracovníkovi (správnímu zaměstnanci) u vchodu, ten dítěti změří teplotu, vydezinfikuje ruce a převede dítě do šatny. Prosíme Vás, abyste děti na tuto změnu a způsob příchodu do mateřské školy připravili.
   • Doprovázející osoba musí mít v prostorách MŠ Pod Svahy roušku.
   • Je nutno počítat se zdržením při předávání a vyzvedávání dětí, je třeba přijít do MŠ Pod Svahy s časovým předstihem.
   • Doprovod musí dítě přivést do školy do 8 hodin, provozní doba Mateřské školy Pod Svahy škol bude od 6,30 do 16,00 hodin.
   • Děti, které půjdou po obědě, si vyzvedněte od 12,15 do 12,30 hodin. Zazvoňte na svou třídu a vyčkejte, dítě Vám přivedeme.
   • Děti, které půjdou po spaní, si vyzvedávejte od 14,30 hodin na zahradě MŠ. V případě nepříznivého počasí zazvoňte na svou třídu a vyčkejte, dítě Vám přivedeme.
   • Do mateřské školy je zakázáno vnášet jakékoli soukromé hračky, děti si z domova nesmí přinést žádné věci kromě oblečení a pyžamka.
   • Připravte dětem vhodné oblečení a obutí, pobyt venku pouze na školní zahradě bude probíhat v co největší míře.
   • Náhradní oblečení a oblečení na zahradu dětem vložte do omyvatelných sáčků a označte jménem dítěte.
   • Děti do mateřské školy voďte v takovém oblečení, ve kterém zůstanou během dne ve třídě.
   • Dětem bude při vstupu do MŠ Pod Svahy měřena teplota bezkontaktním teploměrem, pokud bude dítěti naměřena teplota vyšší jak 37 stupňů Celsia, nebude do MŠ přijato. Zcela vyloučeny budou děti s příznaky virového onemocnění.
   • Učitelky budou provádět důkladný ranní filtr, dítě nesmí mít zvýšenou teplotu, kašel, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest.
   • V případě zjištění virového onemocnění během dne, jsou rodiče povinni si dítě okamžitě vyzvednout
   • U vchodu a v budově školy bude k dispozici dezinfekce.
   • Děti a učitelky roušky nosit v prostorách školy nemusí, ale dětem do skříňky roušku připravte, může nastat mimořádné opatření.
   • Po příchodu do třídy si dítě důkladně umyje ruce a provede dezinfekci.
   • Počty dětí ve třídě nejsou pro MŠ omezeny, budou stanoveny podle počtu přihlášených dětí, stanovené skupiny se nebudou v průběhu celého období měnit.
   • Paní uklízečky zajistí zvýšený úklid a dezinfekci prostor a povrchů, větrání místností dle sanitačního řádu školy.
   • Stravování dětí bude probíhat v běžné podobě, za zvýšených hygienických opatření, děti se nebudou samostatně obsluhovat.
  4. Podezření na možné příznaky COVID-19:
   • Pokud se u dítěte během dne vyskytne některý z příznaků, bude ihned umístěno na izolaci.
   • Okamžitě bude informován zákonný zástupce, který si musí dítě z MŠ v co nejkratší době vyzvednout.
   • O podezření budeme informovat i KHS Zlín. Ostatní děti, které byly s dítětem ve stejné skupině, si musí nasadit roušky a opustit místnost nebo změnit výuku na pobyt venku

 

Uherské Hradiště 14. 5. 2020

Bc. Ilona Močičková, ředitelka školy