Způsob placení úplaty za předškolní vzdělávání o prázdninách 2022

 

STANOVENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY
V MATEŘSKÉ ŠKOLE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SVATOVÁCLAVSKÁ 943

 

V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
 

stanovuji úplatu

za vzdělávání a školské služby pro školní rok 2022/2023,

  • měsíčně, na jedno dítě, ve výši 400,- Kč

 

 

 

Způsob placení úplaty za předškolní vzdělávání o prázdninách 2022

 

Vzhledem k tomu, že od 1. 9. 2016 dle vyhlášky č. 14/2005 Sb je úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole za příslušný kalendářní měsíc splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, stanovuji na prázdniny tento způsob placení úplaty:

ČERVENEC 2022

 

Děti, které jsou omluveny na celý měsíc                                                                                  100,-  

Děti, které jsou nahlášeny na provoz pouze ve své kmenové MŠ (1. 7. – 8. 7.)       200,-

 

Děti, které jsou nahlášeny jen na náhradní provoz v MŠ Jarošov anebo MŠ Komenského

 (11. 7. -29. 7.)                                                                                                                       200,-

 

Děti, které jsou nahlášeny na provoz ve své kmenové MŠ i na náhradní provoz            400,-

 

 

SRPEN 2022

 

Děti, které jsou omluveny na celý měsíc                                                                                  100,-  

Děti, které jsou nahlášeny na provoz pouze ve své kmenové MŠ (15. 8. -31. 8.)     200,-

 

Děti, které jsou nahlášeny jen na náhradní provoz v MŠ Komenského  

(1. 8. – 12. 8.)                                                                                                                        200,-

 

Děti, které jsou nahlášeny na provoz ve své kmenové MŠ i na náhradní provoz            400,-

 

 

Bc. Močičková Ilona, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943

 

Uherské Hradiště, 19. 5. 2022