Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
Dnes nejsou žádné kroužky.
Co nás čeká
Žádné nadcházející události.
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Bc. Michaela Verbíková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

AKTIVITY MŠ

Bruslení – předškoláci + mladší děti, které budou mít doprovod – podmínka účasti je přilba a rukavice, v jiném případě dítě zůstane v MŠ
Kdy: říjen 2018 – leden 2019
Den: úterý 9,00 – 9,45 hod.
Zodpovědná: Ivana Martišková
Upevňování zdatnosti, odvahy, rovnováhy, otužování, rozvoj hrubé motoriky a koordinace těla.

 

Plavání – pouze předškoláci
Kdy: únor 2019 – červen 2019
Den:  8,50 – 9,35 hod.
Věk: 5 – 6 let
Cena: 650,- Kč
Zodpovědná : Nikola Blažková, Markéta Jahodová
Otužování, rozvoj plaveckých schopností, odvaha, sebeovládání.

 

 

Edukativně stimulační skupiny
Kdy: 15,30 – 16,30 hod. – 2x měsíčně
Den: pondělí
Věk: předškolní děti s rodiči
Zodpovědná: Marie Hronová

 

Angličtina pro nejmenší
Kdy: říjen 2018 – květen 2019
Den: středa – I.skupinka 12,45 – 14,30, II. skupinka 13,30 – 14,15
Věk: 4 – 6 let, max. 8 dětí ve skupině
Co děti potřebují: pouzdro a pastelky, sešit A4 nelinkovaný
Zodpovědná: DDM Šikula
Získávání základní slovní zásoby v anglickém jazyce formou her, básniček, říkadel a písní.

 

Bubnování na džembé
Kdy: říjen 2018 – květen 2019
Den: čtvrtek 14,00 – 15,00 hod.
Věk: 3 – 6 let
Zodpovědná: Miroslava Veselá

 

Logopedická prevence
Kdy: říjen 2018 – červen 2019
Věk: 4 – 6 let
Zodpovědná: Marie Hronová, Nikola Blažková
Zastřešuje: Mgr. Světlana Vaňková
Procvičování a fixace hlásek v logochvilkách.

 

Kroužek dopravní výchovy v DDM Šikula
Kdy: duben 2019 – květen 2019 – 4 lekce
Věk: předškoláci 5-6 let
Zodpovědná: Eva Salčáková, Marie Hronová

 

Výtvarný kroužek
Kdy: středa
Děti dle schopností a zájmu
Zodpovědná: Markéta Jahodová

 

Kroužek zpívání
Kdy: průběžně říjen 2018 – květen 2019
Úterý. 14,15 – 15,00 hod.
Individuálně s dětmi, které se budou účastnit různých vystoupení a soutěží
Zodpovědná: Nikola Blažková
Rozvoj pocitového vnímání hudby, rytmiky a sebeovládání.