Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
Dnes nejsou žádné kroužky.
Co nás čeká
  • 26. 6. 2018
    POHÁDKA V MŠ
  • 27. 6. 2018
    Schůzka rodičů nově přijatých dětí
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Ivana Laszáková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

AKTIVITY MŠ 2017-2018

Bruslení – předškoláci + mladší děti, které budou mít doprovod – podmínka účasti je přilba a rukavice, v jiném případě dítě zůstane v MŠ
Kdy: říjen 2017 – leden 2018
Den: úterý 9,00 – 9,45 hod.
Zodpovědná: Nikola Blažková
Upevňování zdatnosti, odvahy, rovnováhy, otužování, rozvoj hrubé motoriky a koordinace těla.

 

Plavání – pouze předškoláci
Kdy: únor 2018 – červen 2018
Den: pondělí 9,45 – 10,30 hod.
Věk: 5 – 6 let
Cena: 650,- Kč
Zodpovědná : Ivana Laszáková, Nikola Blažková
Otužování, rozvoj plaveckých schopností, odvaha, sebeovládání.

 

Předškoláček
Kdy: říjen 2017 – květen 2018
Den: pondělí až pátek 13,15 – 14,00 hod.
Věk: 5-6 let – všechny děti, odcházející do školy v roce 2018
Zodpovědná: všechny pí. učitelky
Příprava dětí na školní výuku, podporuje rozvoj jazykových a řečových dovedností, grafomotoriky, matematických představ, zrakového a sluchového vnímání aj. – dle individuálních potřeb každého dítěte.

 

Edukativně stimulační skupiny
Kdy: 15,30 – 16,30 hod. – 2x měsíčně
Den: pondělí
Věk: předškolní děti s rodiči
Zodpovědná: Bc. Michaela Verbíková, Veronika Bagarová

 

Pískání na flétnu
Kdy: říjen 2017 – květen 2018
Den: středa 15,30 – 16,15 hod.
Věk: 4 – 6 let
Co děti potřebují: flétnu, pouzdro a pastelky, složky na materiály
Zodpovědná : DDM Šikula
Příprava dětí pro hru na hudební nástroj – zpěv, pohyb, rytmizace, pískání na flétnu

 

Angličtina pro nejmenší
Kdy: říjen 2017 – květen 2018
Den: středa –  12,45 – 13,30 hod.
Věk: 4 – 6 let, max. 8 dětí ve skupině
Co děti potřebují: pouzdro a pastelky, sešit A4 nelinkovaný
Zodpovědná: DDM Šikula
Získávání základní slovní zásoby v anglickém jazyce formou her, básniček, říkadel a písní.

 

Bubnování na džembé
Kdy: říjen 2017 – květen 2018
Den: čtvrtek 14,00 – 15,00 hod.
Věk: 3 – 6 let
Zodpovědná: Miroslava Veselá

 

Logopedická prevence
Kdy: říjen 2017 – červen 2018
Věk: 4 – 6 let
Zodpovědná: Ivana Laszáková, Bc. Michaela Verbíková, Veronika Bagarová
Zastřešuje: Mgr. Světlana Vaňková
Procvičování a fixace hlásek v logochvilkách.

 

Kroužek dopravní výchovy v DDM Šikula
Kdy: duben 2018 – květen 2018 – 4 lekce
Věk: předškoláci 5-6 let
Zodpovědná: Ivana Laszáková, Nikola Blažková

 

Výtvarný kroužek
Kdy: středa
Děti dle schopností a zájmu
Zodpovědná: Veronika Bagarová

 

Kroužek zpívání
Kdy: průběžně říjen 2017 – květen 2018
Úterý. 14,15 – 15,00 hod.
Individuálně s dětmi, které se budou účastnit různých vystoupení a soutěží
Zodpovědná: Nikola Blažková
Rozvoj pocitového vnímání hudby, rytmiky a sebeovládání.