Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
Dnes nejsou žádné kroužky.
Co nás čeká
Žádné nadcházející události.
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Bc. Michaela Verbíková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

NADSTARDANTNÍ AKTIVITY MŠ 2019 – 2020

Sportovní aktivity SAS – předškoláci
Kdy: říjen 2019 – duben 2020
Den: středa 9,00 – 10,00 hod.

Bruslení – s seboubrusle, přilbu, rukavice – NE PLETENÉ, oteplovačky, pití
Gymnastická příprava – s sebou triko, tepláky, leginy, kraťase, čistá pevná obuv – vhodné jsou sálovky, pití
Tenisová příprava  – s sebou triko, tepláky, leginy, kraťase, čistá pevná obuv – vhodné jsou sálovky, pití
Fotbalová příprava – s sebou triko, tepláky, leginy, kraťase, čistá pevná obuv – vhodné jsou sálovky, pití

Záměrem je zvýšení pohybových dovedností, upevňování zdatnosti, odvahy, rovnováhy, otužování, rozvoj hrubé motoriky a koordinace těla pod dohledem odborníků – metodické vedení.

 

Polytechnická výchova – pouze předškoláci
Kdy: září 2019 – květen 2020
Zodpovědná: Markéta Jahodová, Ivana Martišková

Polytechnická výchova u dětí rozvíjí jejich znalosti o technice. Děti si osvojí používání základních nástrojů a nářadí, budou se učit poznávat různé materiály a pracovat s nimi. Získají základní a praktické pracovní dovednosti a návyky při práci s různými materiály.

Plavání – pouze předškoláci
Kdy: únor 2019 – červen 2019
Den: pondělí 8,50 – 9,35 hod.
Věk: 5 – 6 let
Cena: 600,- Kč
Zodpovědná: Nikola Blažková, Markéta Jahodová
Otužování, rozvoj plaveckých schopností, odvaha, sebeovládání.

Předškoláček
Kdy: říjen 2019 – květen 2020
Den: pondělí až pátek 13,15 – 14,00 hod.
Věk: 5-6 let – všechny děti, které jdou k zápisu do školy v roce 2020
Zodpovědná: všechny pí. učitelky
Příprava dětí na školní výuku, podporuje rozvoj jazykových a řečových dovedností, grafomotoriky, matematických představ, zrakového a sluchového vnímání aj. – dle individuálních potřeb každého dítěte.

Edukativně stimulační skupiny
Kdy: říjen 2019 – březen 2020

Den: pondělí 15,30 – 16,30 hod. – 1x za 14 dní

Věk: předškolní děti s rodiči

Zodpovědná: Bc. Michaela Verbíková

Angličtina
Kdy: říjen 2019 – květen 2020
Den: středa – I. skupina 13,00 – 13,45 hod., II. skupina 13,45 – 14,30 hod.
Věk: 5– 6 let, max. 8 dětí ve skupině
Co děti potřebují: pouzdro a pastelky, sešit A4 nelinkovaný
Zodpovědná: DDM Šikula
Získávání základní slovní zásoby v anglickém jazyce formou her, básniček, říkadel a písní.

Bubnování na džembé
Kdy: říjen 2019 – květen 2020
Den: čtvrtek 14,00 – 15,00 hod.

Věk: 3 – 6 let

Zodpovědná: Miroslava Veselá

Logopedická prevence
Kdy: říjen 2019 – květen 2020

Věk: 4 – 6 let
Zodpovědná: Bc. Michaela Verbíková, Nikola Blažková, Markéta Jahodová

Zastřešuje: Mgr. Světlana Vaňková
Procvičování a fixace hlásek v individuálních logochvilkách

Kroužek dopravní výchovy v DDM Šikula
Kdy: duben 2020 – květen 2020 – 4 lekce

Věk: předškoláci 5-6 let

Zodpovědná: Eva Salčáková, Ivana Martišková

Výtvarný kroužek
Kdy: průběžně říjen 2019 – květen 2020

Individuálně s dětmi pro účast na výtvarných soutěžích a výstavách.

Zodpovědná: Markéta Jahodová

Kroužek zpívání
Kdy: průběžně říjen 2019 – květen 2020

Individuálně s dětmi, které se budou účastnit různých vystoupení a soutěží

Zodpovědná: Nikola Blažková

Rozvoj pocitového vnímání hudby, rytmiky a sebeovládání.