Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
Dnes nejsou žádné kroužky.
Co nás čeká
Žádné nadcházející události.
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Bc. Michaela Verbíková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

Průběh dne

6:30 – 8,20

 • otevření mateřské školy, vítáme se podáním ruky a kontaktem očí, povídáme si o tom, co jsme prožili
 • děti si mohou do MŠ přinést hračku (abychom zabránili zvýšené agresivitě – nenosí atrapy zbraní)
 • pitný režim, nabídka ovoce v průběhu dne, konzumace snídaně z vlastních zdrojů dětí
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • postupné začleňování podnětů pro individuální, skupinovou nebo společnou práci v rámci témat

8:20-8,40

 • ranní cvičení – tělovýchovné chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry aj

8,45 – 9,00 

 • svačinka

9:00 – 9:35

 • rituální hlas zvonečku děti svolává do kruhu, kde si předáváme prožitky z ranních činností, součástí tohoto shrnutí bývá povídání v kruhu, komunitní kruh, logopedické chvilky, rozšiřování, upevňování a ověřování nabytých zkušeností a vědomostí, diskuse, pohybové hry, hudebně pohybové hry a cvičení

9:35 – 11:35

 • pobyt venku – probíhá i za nepříznivého počasí

11:35 – 12:30

 • příprava na oběd
 • oběd
 • čištění zubů

12:30 – 14:00

 • příprava na odpočinek
 • cílená relaxace s hudbou
 • pohádka, odpolední odpočinek

13:15 – 14:15

 • předškolácká příprava
 • děti s nižší potřebou spánku vstávají postupně, klidové aktivity nespících dětí

14:00 – 16:30

 • postupné probouzení dětí
 • průběžná odpolední svačina
 • spontánní aktivity dětí, možnost pokračovat a dokončit své práce a činnosti, individuální práce s dětmi
 • úklid, uzavření MŠ

TRADICE MŠ POD SVAHY

Nedílnou součástí mateřské školy jsou tradice, které stmelují a připravují nám hluboké prožitky:

 • slavíme společně narozeniny dětí – oslavenec sedí na trůně, darujeme mu malou pozornost a každý mu osobně popřeje, děti pak ochutnávají dobroty, které pro ně rodiče oslavence připravili, rodiče respektují dohodnuté pravidlo – nabízejí dětem pouze zdravé dobroty, nenosí do mateřské školy bonbóny, žvýkačky, lízátka…
 • Drakiáda – společné pouštění draků s rodiči na Sadské výšině, zakončené táborákem
 • Podzimní zamykání zahrady  – pohádková cesta zahrádkou MŠ, uspávání skřítků, dlabání dýní, ukončené ochutnávkou pečených brambor a lipového čaje s medem
 • Den s Andílkem Stříbrovláskem – prožíváme vánoční den, jedeme na výlet, máme společnou večeři, zpíváme koledy, rozbalujeme nadělené dárky
 • Fašank, Pochovávání basy
 • Vynášení Moreny – vítání jara
 • Oslavy Velikonoc
 • Otvírání zahrádky, sázíme kytičky, bylinky apod.
 • Oslavy dne Země
 • Maminčino odpoledne – oslavy Dne matek s překvapením
 • Den zdraví – ochutnávka pomazánek, seznámení s recepty zdravé výživy
 • Veselé odpoledne U studánky – zahradní slavnost, loučíme se s předškoláky, spíme ve školce, probíhá ochutnávka jídla a vždy nějaké překvapení v podobě divadelního představení apod.