Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
 • 15:30 Edukativně stimulační skupinky - II.sk
Co nás čeká
 • 20. 2. 2020
  Pohodové chvilky pro maminky s dětmi
 • 27. 2. 2020
  Pohádka v Sokolově "Kašpárek a dušička z vodníkova hrníčka"
 • 28. 2. 2020
  Polytechnická výchova - předškoláci
 • 11. 3. 2020
  Konzultační hodiny pro rodiče u šnečků
 • 12. 3. 2020
  Konzultační hodiny pro rodiče u motýlků
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Bc. Michaela Verbíková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

O nás

Mateřská škola je trojtřídní s celodenním provozem. Hlavní budova je dvoupodlažní, levá podsklepená přízemní budova je hospodářská, kde se nachází kuchyň, kancelář vedoucí kuchyně, prádelna a klubovna, kde se děti schází do zájmových kroužků, pořádaných nad rámec školní výuky. Spojovacím krčkem v pravé části budovy se dostaneme do 3. třídy a také do sborovny, která je zázemím pro zaměstnance: Je zde nástěnka s důležitými informacemi, knihovna, kopírka, tiskárna, stolní počítač a notebook aj. Ke každé třídě patří kabinet, který tvoří zázemí pro pedagogy. Zde provádí logopedickou prevenci.

Při vstupu do budovy je prostorná hala, kterou využíváme ke vzájemnému setkávání při akcích s dětmi nebo s rodiči. U hlavního vchodu do haly je kancelář vedoucí učitelky. U dveří je umístěn přehledný měsíční kalendář, kde rodiče mají aktuální informace o dění a všech akcí MŠ.

Halou projdeme ke schodišti, které vede do 1. a 2. třídy v 1. poschodí. Třídy i herny jsou prostorné, světlé, slunné a jsou uspořádány tak, aby dětem poskytovaly dostatek místa pro herní i pohybové aktivity. Máme možnost využívat v letním období terasu u 1. třídy a terasu                v 1. poschodí. Všechny třídy jsou vybaveny nábytkem odpovídajícím všem hygienickým a bezpečnostním požadavkům. Nábytek je velikostně přizpůsobený věkovému složení dětí. Ke každé třídě patří sociální zařízení, přípravna jídla a prostorné šatny vybavené novými skříňkami. V hernách jsou vestavné prostory pro lehátka a lůžkoviny. Vybavení školy je neustále doplňováno a inovováno podle potřeb dětí a zaměstnanců, tak aby byly dodržovány zásady zdravého prostředí. Interiér mateřské školy působí dojmem rodinného prostředí, děti se svými výtvory podílejí na výzdobě školy. Estetika prostředí je na vysoké úrovni, interiéry jsou průběžně inovovány.

Mateřská škola má kapacitu 84 dětí. Názvy jednotlivých tříd vycházejí z loga naší mateřské školy a děti si názvy tříd – Šnečci, Motýlci a Žabky navrhly samy. Děti jsou rozděleny do tří tříd, které jsou věkově smíšené od 2,5 -7 let. Je respektováno rovnoměrné zastoupení pohlaví dětí, přátelské a sourozenecké vztahy.  Rodiče mají také možnost zvolit si třídu a paní učitelku, kterou navštěvovali jejich starší sourozenci.

Po celou dobu docházky do mateřské školy děti dochází do stejné třídy a mají stálé paní učitelky. Život v naší škole je vzájemně propojen, jak děti, tak učitelky se denně setkávají při různých příležitostech. Děti zde mají přirozené podmínky pro svou socializaci, která je hlavním přínosem pro celý život

O provoz mateřské školy a naplňování vzdělávacích cílů usiluje 11 zaměstnanců – 6 pedagogických pracovnic – vedoucí učitelka a 5 učitelek má odbornou kvalifikaci pro práci s dětmi, 1 školnice, 1 uklízečka, 2 kuchařky, vedoucí školní jídelny.

Strava je připravována v naší školní kuchyni podle zásad zdravé výživy, je kvalitní, zdravá, vyvážená a chutná.

Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Rodiče mají možnost v zájmu svého dítěte zvolit si délku pobytu, adaptaci i stravování na základě vzájemné dohody.

 

Vedoucí učitelka zařízení MŠ Pod Svahy: Bc. Michaela Verbíková

Učitelky:  Bc. Michaela Verbíková, Eva Salčáková, Nikola Blažková, Markéta Jahodová, Ivana Martišková, Lucie Šišáková

Uklizečky : Gabriela Viktorová, Iveta Kočicová

Kuchařky: vedoucí jídelny – Jiřina Dudešková, Michaela Ševčíková, Alena Chmelová