Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
Dnes nejsou žádné kroužky.
Co nás čeká
  • 25. 6. 2019
    Schůzka s rodiči nově přijatých dětí od 15,00 hod (bez dětí )
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Bc. Michaela Verbíková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

O nás

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1976. Všechny tři třídy jsou věkově smíšené od 2,5 do 6 let s naplněností 28 dětí v jednom oddělení. V roce 2008 byla škola zařazena do sítě programu Škola podporující zdraví. Mateřská škola tvoří nedílnou součást komplexu právního subjektu: Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace,který vznikl v roce 2003 sloučením devíti mateřských škol na území města Uherského Hradiště.

Hlavní budova naší školy je dvoupatrová, v které jsou dvě třídy, krčkem je připojena jednopodlažní budova, kde je třetí třída a levá nízkopodlažní budova je hospodářská. Celá budova prošla rekonstrukcí, při které došlo k zateplení budovy, výměně oken a získala novou fasádu. Naše mateřská škola je v klidové části města, ale zároveň v centru. Je obklopena zelení přilehlého lesoparku se studánkou, která vyvěrá přímo nad mateřskou školou (odtud také název naší školy – u studánky). V blízkosti školy je městský park, základní školy, sportoviště a řada kulturních zařízení – Slovácké muzeum, kino. Celá budova je obklopena rozlehlou a zrekonstruovanou zahradou. Zadní část zahrady sousedí se zahrádkami a lesoparkem a tak se často stává, že volně žijící zvířata zavítají na naší zahradu a my je s dětmi můžeme pozorovat přímo z oken tříd. V přední části zahrady máme přírodní labyrint, lanovou pyramidu a celá zahrada je vybavena průlezkami z přírodních materiálů, kmeny stromů a terénními nerovnostmi, které využíváme jak v letním, tak i v zimním období.

Třídy i herny jsou prostorné, slunné a jsou uspořádány tak, aby dětem poskytovaly dostatek místa pro herní i pro pohybové aktivity, ke kterým využíváme i terasu u třídy v 1. poschodí. Všechny třídy jsou vybaveny nábytkem odpovídajícím všem hygienickým, bezpečnostním a estetickým požadavkům. Nábytek je velikostně přizpůsobený věkovému složení dětí. Vybavení školy je neustále doplňováno a inovováno podle potřeb dětí, aby byly dodržovány zásady zdravého prostředí pro děti. Interiér mateřské školy působí dojmem rodinného prostředí, děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě školy. Estetika prostředí je na vysoké úrovni, interiéry jsou průběžně inovovány.Názvy jednotlivých tříd vznikly z loga naší mateřské školy a děti si je navrhovaly samy. Názvy tříd jsou Šnečci, Motýlci a Žabičky. Život ve škole je vzájemně propojen, děti i učitelky se denně setkávají při různých příležitostech.

O naplňování cílů vzdělávacího programu usiluje 12 zaměstnanců, z toho 6 učitelek, 1 uklízečka, 1 školnice, 2 kuchařky, 1 vedoucí školní jídelny a chůva. Všem jde o to, aby děti byly ve škole spokojeny a tak nelitují svého volného času při zajišťování mimoškolních akcí pro děti. Uspořádáním tříd a režimem dne se snažíme přiblížit potřebám a požadavkům dětí, respektovat nejen věkové zvláštnosti dětí, ale také skutečné potřeby jednotlivců a skupin. Režim dne je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na aktuální změny. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený, děti mají dostatek času pro hru.

Provoz školy je od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Rodiče mají možnost v zájmu svého dítěte zvolit si délku pobytu, adaptaci i stravování na základě vzájemné dohody.

 

Vedoucí učitelka zařízení MŠ Pod Svahy: Bc. Michaela Verbíková

Učitelky:  Bc. Michaela Verbíková, Eva Salčáková, Nikola Blažková, Markéta Jahodová, Marie Hronová, Ivana Martišková

Chůva : Zlata Blahová

Uklizečky : Gabriela Viktorová, Iveta Kočicová

Kuchařky: vedoucí jídelny – Jiřina Dudešková, Michaela Ševčíková, Alena Chmelová