Pod Svahy 1006, Uherské Hradiště
Dnešní kroužky
Dnes nejsou žádné kroužky.
Co nás čeká
Žádné nadcházející události.
Rychlý kontakt
Mateřská škola
Pod Svahy 1006
686 01 Uherské Hradiště

E-mail: mspsvuh@uhedu.cz

Vedoucí učitelka:
Bc. Michaela Verbíková

Tel.: MŠ: 572 570 513 nebo 739 488 420


Vedoucí školní jídelny:
Jiřina Dudešková

Tel.: jídelna: 572 570 516

Více »
 
Administrace

Opatření ředitelky školky

Mateřská škola, Uherské Hradiště,

Svatováclavská 943, příspěvková organizace,

IČ:70993360 tel: 572540110

V Uherském Hradišti dne 06.03.2020 Číslo předpisu: 1/2020

Opatření ředitelky školy na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně k epidemiologické situaci (COVID-19)

Na základě výzvy Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně ze dne 05.03.2020 k aktuální epidemiologické situaci (COVID-19) – viz příloha – vydávám toto opatření:

Všechny děti mateřské školy, které přijedou z rizikových oblastí (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony Benátsko, Lombardie, Emilia – Romagna a Piemont), Japonsko, Singapur)*, budou ponecháni svými zákonnými zástupci po maximální inkubační dobu (tj. 14 dnů po návratu z těchto oblastí) v režimu domácí péče – omluvená nepřítomnost z epidemiologických důvodů.

Zákonní zástupci sdělí tuto skutečnost neprodleně příslušným učitelkám a vedoucím učitelkám (písemně e-mailem či telefonicky).

Opatření se rovněž vztahuje na zaměstnance školy, kteří po dobu 14 dnů po případném návratu z rizikových oblastí s výskytem onemocnění COVID-19 nebudou fyzicky docházet do zaměstnání. Neprodleně budou o této skutečnosti informovat ředitelku školy.

* seznam rizikových oblastí se může průběžně měnit, viz: http://www.khszlin.cz/

Opatření nabývá účinnosti dnem: 6. března 2020

Bc. Ilona Močičková, ředitelka Mateřské školy, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943