STANOVENÍ ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY

V MATEŘSKÉ ŠKOLE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ, SVATOVÁCLAVSKÁ 943

V souladu s ustanovením § 33 a § 123 odstavce 2,3,4 zákona č. 561/2004Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

stanovuji úplatu za vzdělávání školské služby pro školní rok 2023/2024,

měsíčně, na jedno dítě, ve výši 550,-.

Bc. Močičková Ilona, ředitelka Mateřské školy,

Uherské Hradiště, Svatováclavská 943