Sportovní hry Mateřských škol

9.00 – 11.00 hod na atletickém stadiou.